Lieven Tavernier

Lieven Tavernier

    Over Lieven Tavernier

    Lieven Tavernier is een zanger, een schrijver, een leraar, hij is een veelheid aan persoonlijkheden. Niet alleen schreef hij in het geheugen van de natie gebeitelde liederen zoals ‘De fanfare van honger en dorst’ en ‘De eerste sneeuw’, maar ook de bejubelde novelle ‘Over water’ en het literaire kleinood ‘Een bijzonder kind’. Een letterkundig oeuvre dat zijn kwantiteit en kwaliteit deelt met dat van Nescio en Willem Elsschot.