Over Ilse Six

Ilse Six is preventieadviseur-arbeidsarts bij Mensura, de vzw die werkgevers ondersteunt met advies, oplossingen en inspiratie om medewerkers gezonder, langer en beter aan het werk te houden en werkgevers helpt om aan alle wettelijke vereisten te voldoen op vlak van veiligheid en welzijn op de werkvloer. Daarnaast is ze consultatiearts bij Kind en Gezin en collectearts bij Rode Kruis Vlaanderen.