Hans Schmidt

Hans Schmidt

    Over Hans Schmidt

    Joannes 'Hans' Schmidt was onderwijzer, directeur en pedagogisch begeleider van 1973 tot 2010. In 2009 stichtte hij in Gent de muzische leerThuis De Wonderfluit. Hij schrijft veel pedagogisch-didactische artikels en ontwikkelde didactische methodes. Hij gaf diverse lezingen over het grote belang van de muzische vorming en vreemde talen in het basisonderwijs. Hij is tevens auteur van kinderboeken, verhalen, kinderliedjes, muziekverhalen en kindertheater. Schmidt regisseerde tal van theaterstukken zowel voor kinderen als voor volwassenen.