Charlotte Colman

Charlotte Colman

    Over Charlotte Colman

    Charlotte Colman is professor drugsbeleid en criminologie aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Universiteit Gent. Zij doceert bachelor- en masterstudenten rechten en criminologie over alle aspecten van het drugsbeleid en het strafrechtelijk beleid. Als expert en senior-onderzoeker voert en coördineert ze (internationaal) onderzoek naar zowel de vraagzijde als aanbodzijde van het drugsfenomeen, met specifieke aandacht voor de link met het strafrechtelijk beleid. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van het Belgische drugsbeleid en de samenwerking tussen justitie en (drug)hulpverlening in het kader van druggerelateerde criminaliteit.