Paul Schoukens

Paul Schoukens

Paul Schoukens is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is er verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en doceert er socialezekerheidsrecht. Verder is hij bij Tilburg University houder van de Instituut Gak-leerstoel ‘Internationaal en Europees Sociale Zekerheidsrecht’. Verder is hij secretaris-generaal van het European Institute of Social Security, programmadirecteur van de gespecialiseerde Master European Social Security en facultair verantwoordelijke voor studentenmobiliteit.

    iDEALCredit/Debit CardPayPalBank transferSOFORT BankingBancontactKBC/CBC Payment ButtonBelfius Pay Button

    ©2023 Borgerhoff & Lamberigts

    Made byBits of Love