• Home
  • Nieuws
  • Eerherstel voor Carlota, de vergeten Belgische keizerin van Mexico
Charlotta website
31/01/2023 - 11:47

Eerherstel voor Carlota, de vergeten Belgische keizerin van Mexico

Een eeuw na de dood van Charlotte van België vond Kristien Dieltiens dat de plichtsbewuste prinses een stem verdiende. In haar nieuwste roman Carlota geeft de schrijfster een indrukwekkende inkijk in de koninklijke familie en nuanceert ze de masculiene visie op de geschiedenis van de vergeten prinses. In Mexicaanse scholen wordt er over haar geleerd, in België was de dochter van koning Leopold I tot voor kort slechts een voetnoot.

Jeugdtrauma’s fundament voor tragisch leven

Met Carlota, de vrouw die rozen at schrijft Dieltiens een fictief boek, maar wel gebaseerd op waargebeurde feiten. Ze dook in het verhaal van de prinses, reisde naar Mexico en bleef in haar roman zo dicht mogelijk bij Charlotte staan. Toen Charlotte tien jaar oud was, overleed haar moeder. Het was de aanzet van een treurige jeugd. De prinses kwam terecht in een eenzame omgeving met weinig genegenheid. Een leegte die ze onder andere opvulde met heel veel literatuur, wat de fundering vormde voor een leven vol romantische ideaalbeelden.

Afwezige ouders

Leopold I was een zakelijk man en dat weerspiegelde zich in het huwelijk met Charlottes moeder. Van liefde tussen de twee was geen sprake. De eerste koning van België zag zijn vrouw louter als versieringselement. Eerder was hij al eens getrouwd geweest, met Charlotte Augusta van Wales, maar dat huwelijk liep af met een drama dat hij nooit meer te boven kwam. Ze stierf een dag na de bevalling van hun doodgeboren zoon. Later kreeg Charlotte van België, Leopolds enige dochter, dezelfde naam als zijn eerste vrouw.

Verliefd op Maximiliaan

Zoals het in vorstelijke kringen hoorde, werd Charlotte voorgesteld aan enkele huwelijkskandidaten. Een daarvan was Maximiliaan, zoon van de aartshertog van Oostenrijk. Charlotte werd verliefd, maar haar nieuwe liefde leek op vlak van ontrouw op haar vader. Hij was ook allesbehalve een aanhanger van de Belgen. Maximiliaan werd onder invloed van Napoleon III keizer van Mexico en zo begon het verhaal van Charlotte over de oceaan.

Carlota de México

Charlotte van België werd keizerin van Mexico en liet zich er niet aanspreken als Charlotte, maar als Carlota. De plaatselijke bevolking aanvaardde het nieuwe keizerlijke paar niet. Maximiliaan werd drie jaar later vermoord na een mislukte poging om zijn rijk uit breiden. Maar Mexico was wel een openbaring voor de nieuwe keizerin. Ondanks de weerstand van het volk was de grandeur die bij haar nieuwe titel hoorde spek voor haar bek.

De vrouw die rozen at

Tegen de stroom ingaan schrok Carlota niet af. De kringen rond haar keizerlijke partner en de paus waren geen fan van haar vooruitstrevende visie en haar verzet tegen de katholieke macht. Ze lag er niet wakker van, maar werd wel een slachtoffer van haar tijd. Charlotte verdronk in het vuile werk dat ze tijdens haar zoektocht naar macht voor haar weinig liefhebbende partner moest opknappen. In haar leven had ze veel verdriet. De beste remedie daartegen was volgens haar grootmoeder rozen eten.

Conflictueuze levensloop

In Carlotaschrijft Kristien Dieltiens vanuit het standpunt van de vergeten prinses Charlotte van België. Dieltiens, een gerenommeerd schrijfster, is met haar nieuwste historische roman niet aan haar proefstuk toe. Ze staat erom bekend zich te verdiepen in de psychologische kant van haar personages en dat is bij Charlotte niet anders. De roman is een weergave van een conflictueuze levensloop en vooral de ontdekking van een wellicht niet onterecht gek verklaarde Belgische prinses.

Gerelateerde producten