Wim Tops

Wim Tops

Over Wim Tops

Wim Tops is neurolinguïst en doctor in de psychologie. Hij werkt als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij lesgeeft en onderzoek doet naar dyslexie. Daarnaast is hij werkzaam als coördinator en klinisch onderzoeker in De Kronkel, een multidisciplinair centrum voor diagnostiek en psychotherapie.