Sven Bussens

Sven Bussens

Over Sven Bussens

Sven Bussens heeft twintig jaar klinische praktijkervaring in het werken met kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en andere betrokken actoren. Relaties en gedrag staan hier steeds centraal. Sven is ook actief als stagebegeleider en lesgever voor de opleidingsonderdelen ‘Gezinsondersteuning’ en ‘Coachen’ aan Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Voorts is hij medeoprichter van het Oplossingsgericht Centrum. Hij combineert het geven van workshops, opleidingen, supervisies, intervisies en trainingen met eigen praktijken. Sven is intensief opgeleid in het oplossingsgerichte metamodel en de opvoedingsconcepten ‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’.