Stijn Joye

Stijn Joye

    Over Stijn Joye

    Stijn Joye is professor bij de vakgroep Communicatie-wetenschappen van Universiteit Gent. Hij doceert er communicatiewetenschappen, internationale communicatie en audiovisuele productietechnieken. Hij doet onderzoek naar internationale communicatie, met aandacht voor rampenberichtgeving, representatie van lijden en praktijken van artistieke imitatie in film.