Sophie Dejaegher

Sophie Dejaegher

Over Sophie Dejaegher

Sophie Dejaegher studeerde filosofie en Engelse Letterkunde. Ze werkte twee jaar als journalist en maakte daarna achtereenvolgens als redacteur en uitgever boeken voor de academische wereld en het breed geïnteresseerde publiek. Sinds 2017 is zij fulltime schrijver, ghostwriter en schrijfcoach. Voor Borgerhoff & Lamberigts schreef ze een boek over 20 jaar Child Focus.