Piet Taelman

Piet Taelman

    Over Piet Taelman

    Piet Taelman is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij staat in voor het plichtonderwijs in het burgerlijk procesrecht via Basisbegrippen van recht (Ba1), Procesrecht (Ba3) en Insolventie, Zekerheden en Executierecht (Ma1). Zijn wetenschappelijk onderzoek situeert zich in ditzelfde vakgebied.

    Piet Taelman is directeur van het Instituut voor Procesrecht, is sinds 2016 lid van de Hoge Raad voor de Justitie en was decaan van de Gentse Faculteit Recht en Criminologie van oktober 2008 tot en met september 2014.