Philippe Carette

Philippe Carette

Over Philippe Carette

Philippe Carette is doctor in de wiskunde. Hij is verbonden aan de vakgroep Economie van de Universiteit Gent, waar hij wiskunde en statistiek doceert en onderzoek verricht naar MarkovStudent
transitiemodellen.