Paul Devroey

Paul Devroey

Over Paul Devroey

Professor Devroey heeft naar eigen zeggen 40 000 baby’s helpen maken. Hij is dan ook een wereldvermaarde specialist in fertiliteitsbehandelingen. Hij heeft verschillende vruchtbaarheidstechnieken helpen ontwikkelen en optimaliseren waardoor hij zelfs mensen die alle hoop al hadden opgegeven toch nog kon helpen met kinderen te maken. In 2012 verliet hij de Vrije Universiteit Brussel, waar hij meer dan 30 jaar gewerkt had, en schreefhij ‘Baby Blue. Zinderend leven: van diepvriescel tot proefbuisbaby’. Daarin ging hij in op de verhalen achter vruchtbaarheidstechnieken en het immense verlangen van mensen om een kindje te krijgen.