Paul de Pessemier

Paul de Pessemier

Over Paul de Pessemier

Paul de Pessemier ’s Gravendries (°1951) leidde gedurende zeven jaar het kunsthistorische tijdschrift De woonstede door de eeuwen heen en publiceerde in diverse tijdschriften. In de hovingen van het Slot van Laarne – dat hij bewoont en restaureerde als bestuurder van de Koninklijke Verenigingder Historische Woningen van België – werden twee openluchttheaterstukken van zijn hand opgevoerd. Telkens voor een duizendkoppig publiek.