Nicole Schoofs

Nicole Schoofs

    Over Nicole Schoofs

    Nicole Schoofs is oplossingsgericht psychotherapeute bij Ruimte, een groepspraktijk in Gent. Ze is gespecialiseerd in relationele problemen van alle aard en de ondersteuning van personen met een autismespectrumstoornis of relaties die door autisme bemoeilijkt worden.