Mieke Verheyde

Mieke Verheyde

    Over Mieke Verheyde

    Mieke Verheyde is jurist en werkt sinds 2013 als docent recht aan de Hogeschool VIVES, campus Brugge en Kortrijk. Ze is er onder andere verbonden aan de afstudeerrichting Rechtspraktijk binnen de professionele bacheloropleiding bedrijfsmanagement.