Lucia Tkáčová

Lucia Tkáčová

    Over Lucia Tkáčová

    Anetta Mona Chişa (°1975) en Lucia Tkáčová (°1977) studeerden samen af aan de Academie voor Schone Kunsten en Design in Bratislava en werken samen sinds 2000. Ze leven en werken in Praag en Vyhne. De kunstenaressen produceren intellectuele, bijtende humoristische werken waarmee ze genderstereotypen uitdagen, de processen van het maken en op de markt brengen van kunst, en de repressieve insider-outsider dichotomieën van politieke en culturele systemen. Alles en iedereen komt in aanmerking voor hun provocerende, oneerbiedige video's, installaties, performances en op tekst gebaseerde werken.