Jolien Cornillie

Jolien Cornillie

Over Jolien Cornillie

Jolien Cornillie heeft een bachelor in de Orthopedagogie en werkt sinds 2018 als pedagogisch coördinator. Eerder was ze actief als integrale begeleider. Via opleidingen aan het Korzybski Instituut specialiseerde ze zich in het oplossingsgericht werken. Gedurende deze opleidingen werd telkens gezocht naar hoe dit gedachtegoed kon vorm krijgen binnen jeugdzorg.