Over Jan Vanoverbeke

Jan Vanoverbeke is jurist en vennoot in een bedrijf dat software rond vermogensplanning bouwt. Hij heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van gegoede families en hun vermogen. Dat heeft hem bovenal geleerd om financiële gemoedsrust te bewerkstelligen in een context van rechtszekerheid en continuïteit.