Jan Loisen

Jan Loisen

    Over Jan Loisen

    Jan Loisen is professor bij de vakgroep Communicatie-wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij inleidende cursussen in de communicatiewetenschappen doceert. Zijn overige onderwijs- en onderzoeksactiviteiten situeren zich in het domein van media, cultuur en globalisering, internationaal mediabeleid in het bijzonder.