Freddy Heylen

Freddy Heylen

Over Freddy Heylen

Freddy Heylen doceert macro-economie aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Zijn wetenschappelijk onderzoek betreft onder meer macro-economische aspecten van werkgelegenheid, economische groei en demografische verandering,
en begrotingsbeleid.