Emilie Le Roi

Emilie Le Roi

Over Emilie Le Roi

Emilie Le Roi studeerde af als maatschappelijk werker en als Master in de Criminologie. Onmiddellijk na haar studies ging ze aan de slag als consulent op het comité voor bijzondere jeugdzorg en later als consulent op de sociale dienst van de jeugdrechtbank. In de loop van deze acht jaar praktijkervaring werkte ze intensief met kinderen in problematische opvoedingssituaties en jongeren die als misdrijf omschreven feiten pleegden. Ze merkte hier de grote uitdagingen waar sommige jongeren en hun gezin voor staan in onze samenleving. Omdat ze de ambitie had om ook structureel verandering teweeg te brengen voor deze kwetsbare doelgroep maakte ze de overstap naar het beleidsniveau. 7 jaar geleden ging ze aan de slag binnen het departement Onderwijs en Vorming als beleidsadviseur rond thema’s die zich op het raakvlak tussen onderwijs-welzijn en onderwijs-politie bevinden. De voorbije drie jaar werkte ze als aanspreekpunt onderwijs voor de preventie van radicalisering en polarisering.

Ze ontpopte zich tot een enthousiaste spreker over de preventie van radicalisering en polarisering en heeft een doordachte en evenwichtige visie vanuit het onderwijsbeleid over dit maatschappelijk relevant vraagstuk. Ze heeft dit beleid niet enkel mee uitgewerkt, maar helpt scholen ook verder bij de implementatie ervan. Binnen haar functie legden leerkrachten, directies en CLB-medewerkers op regelmatige basis hun diversiteitsvraagstukken en bezorgdheden in kader van radicaal gedrag aan haar voor en telkens zocht zij vanuit haar expertise naar een gepaste en realistische oplossing.