Ellen Wayenberg

Ellen Wayenberg

Over Ellen Wayenberg

Ellen Wayenberg is professor aan de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de UGent. Ze is gespecialiseerd in publiek beleid en bestuur, met bijzondere aandacht voor beleidsanalyse en -evaluatie,
multi-level governance en lokale besturen. Ze is medevoorzitter van de EGPA Study Group on Regional and Local Government en publiceerde haar werk in diverse toonaangevende internationale tijdschriften en volumes.