Over Eline Delrue

Eline Delrue is freelance journaliste met een voorliefde voor de menselijke verhalen achter de grote wetenschap. Je leest haar vooral in De Morgen. In haar boek ‘Onverwachting’ gaat ze het gesprek aan over abortus en poogt ze de moeder aller taboes te doorbreken.