Dieter Gryp

Dieter Gryp

    Over Dieter Gryp

    Dieter Gryp is moraalwetenschapper en politicoloog. Hijis sinds 2007 als lector verbonden aan HOGENT, waar hij o.m. opleidingsonderdelen rond beroepsethiek doceert binnen de opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie. Het belang van een beroepsethiek – reflectie, dialoog Оn handelen – is de rode draad in zijn werk.