Ancy Leroy

Ancy Leroy

    Over Ancy Leroy

    Ancy Leroy is apotheker en doctor in de Medische Wetenschappen (kankeronderzoek). Ze doceert anatomie, fysiologie en pathologie aan de HOGENT in de opleidingen Biomedische Laboratoriumtechnologie, Logopedie en Audiologie.